Monday, September 6, 2010

Perbezaan Taska dan Tadika

Bagi ibu bapa yang sedang mencari taska untuk anak-anak yang tercinta.

Untuk makluman, mengikut peraturan Jabatan Kebajikan Masyarakat sesebuah taska hanya boleh mengasuh anak-anak yang berusia daripada 2 bulan - 4 tahun.

Bagi tadika pula usia anak-anak yang dijaga adalah daripada 5 - 6 tahun.

Adalah menjadi kesalahan sekiranya tadika turut menjaga anak-anak berusia 2 bulan - 4 tahun.

Mungkin peraturan ini digubal bagi memastikan keselamatan anak-anak terutamanya anak-anak kecil.

No comments:

Post a Comment